Контакти

МИРКАТ ООД

Централен офис

България, гр. София 1836,
кв. Левски Г, ул. Поп Грую 96

виж на картата Телефон +359 (0) 2 439 09 30 пон. - пет. 09:00 - 18:00 e-mail office@mirkat.bg *24 часа - 7 дни в седмицата

Продажба на нови автомобили

Телефон +359 (0) 2 439 09 30 +359 (0) 88 45 76 768 +359 (0) 88 75 44 620 пон. - пет. 09:00 - 19:00 събота 10:00 - 14:00 Ел. поща sales@suzuki.bg *24 часа - 7 дни в седмицата

Продажба на употребявани автомобили

Телефон +359 (0) 88 76 87 547 пон. - пет. 09:00 - 18:00 Ел. поща d_ivanov@suzuki.bg *24 часа - 7 дни в седмицата

Продажба на мотоциклети, извънбордови двигатели и лодки

Телефон +359 (0) 2 971 35 18 +359 (0) 88 58 26 841 пон. - пет. 09:00 - 18:00 Ел. поща moto@suzuki.bg *24 часа - 7 дни в седмицата

Приемна сервиз

Телефон +359 (0) 2 439 09 53 +359 (0) 88 53 52 288 пон. - пет. 09:00 - 18:00 Ел. поща sales@suzuki.bg *24 часа - 7 дни в седмицата

Продажба на резервни части

Телефон +359 (0) 2 971 92 61 +359 (0) 87 73 97 773 +359 (0) 87 75 06 877 пон. - пет. 09:00 - 18:00 Ел. поща spareparts@suzuki.bg *24 часа - 7 дни в седмицата

Автомобили под наем Корпоративни клиенти

Телефон +359 (0) 2 439 09 50 +359 (0) 89 34 07 391 пон. - пет. 09:00 - 18:00 Ел. поща corporate_sales@mirkat.bg *24 часа - 7 дни в седмицата

Автомобили под наем SOFIA AIRPORT

Телефон +359 (0) 2 937 3594 +359 (0) 88 58 26 817 +359 (0) 89 324 54 266 пон. - пет. 09:00 - 18:00 Ел. поща airport.national@mirkat.bg *24 часа - 7 дни в седмицата

Форма за запитване

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Изразявам своето съгласие, по моя свободна воля и напълно осъзнато, моите лични данни да бъдат въведени в архива с лични данни (съхраняван съгласно Регламент 2016/679 на ЕС) и да бъдат обработвани за целите на директното рекламиране на продукти и услуги (newletters, sms и т.н.) и извършването на пазарни проучвания, от долупосочените получатели:

Горепосочените получатели могат да се свържат с мен по следните начини

Заявявам, че съм запознат с информацията за обработка на лични данни и политиката на „Миркат“ ООД във връзка с управлението на лични данни, съгласно наредбите на Регламент (2016/679) на ЕС.

Накрая, заявявам, че съм запознат с правото си във всеки един момент да оттегля това свое съгласие или да оповестя всяка промяна в личните си данни, или да упражня всяко едно от правата си, предоставени ми по силата на Регламент (2016/679) на ЕС, уведомявайки „Миркат“ ООД, чието седалище се намира в град София, район Подуяне, ж.к. Левски – Г, ул. Поп Грую № 96, П.К. 1836, като се свържа с него по пощата или на тел.: 02/439 09 30.